Widgets Magazine

Новости компаний


ООО Агенство Австралия: изменения в иммиграционном законодательстве Австралии.

18 апреля 2017 года Департамент Иммиграции объявил о двух ключевых изменениях в иммиграционном законодательстве Австралии.

1. Полное упразднение визового подкласса 457 (рабочая виза со спонсорством австралийского работодателя)

Вилена Тревел: АПОСТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕВОД

Выполняем услуги по апостилизации документов.

Также выполняем переводы документов на польский, английский, чешский, словацкий, испанский, итальянский и другие языки.

Бюро переводов и легализации “Jur Klee” : Как подготовить документы для заграницы

Бюро переводов и легализации Юр Кли поможет Вам быстро подготовить документы для работы или учебы заграницей.  Обращаясь в нашу компанию Вы получите полный спектр услуг в подготовке документов, а именно:

Вилена Тревел: АВИАНАПРАВЛЕНИЯ

Европейские перевозчики, входящие в Ассоциацию Европейских Авиакомпаний (АЕА), в этом году предложат на 3,8% больше рейсов и на 5,5% больше мест по сравнению с прошлым годом. В общей сложности будут запущены 254 новых маршрута, из которых 200 маршрутов придутся на внутриевропейские направления.

СПД Ивасишина З.И.: Трудоустройство за границей

Кадровое агенство СПД Ивасишина З.И. оказывает массовые услуги по трудоустройству за границей. Большой выбор вакансий. Работа в Польше, Чехии, Италии и другие. Европейские контракты для мужчин, женщин и Работа за границей.

ООО Агентство Австралия: Профессиональная иммиграция в Австралию

Профессиональная иммиграция в Австралию предполагает переезд на постоянное место жительства в Австралию специалистов в возрасте до 50 лет, обладающих хорошим знанием английского языка и имеющих опыт работы по специальности. 70% людей, приезжающих на постоянное местожительство в Австралию, приезжают по программе профессиональной иммиграции.

Центр польского образования "Posvita": День открытых дверей университетов Польши - Киев, 5 апреля

Центр польского образования ”Posvita” приглашает абитуриентов и их родителей посетить 5 апреля в Киеве «День открытых дверей университетов Польши» — специальную встречу-презентацию с представителями 4-х ведущих польских ВУЗов: Политехники Люблинской, SWPS Университета Социальных и Гуманитарных Наук, Польско-Японская Академии Компьютерных Технологий, Высшей Школы Логистики в Познани

×

 

Угода

Використання сайту  workland.com.ua  Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведених умов цієї Угоди.

Адміністрація сайту workland.com.ua залишає за собою право в односторонньому порядку вносити до Угоди зміни, які набирають чинності з моменту публікації, а також свій розсуд змінювати структуру сайту.

Основні терміни

Користувач  - особа, що здійснює доступ до Сайту та / або використовує його. Будь-яка особа, яка здійснює доступ до Сайту, цим автоматично підтверджує, що вона повністю погоджується з положеннями Угоди користувача, і що стосовно неї можливе застосування вимог, встановлених Угодою користувача.

Сайт - набір зв'язаних між собою текстових, графічних елементів і програм, розміщених на сервері у мережі Інтернет, та доступом до нього за єдиною доменною адресою: workland.com.ua.

1. Предмет

1.1. Ця Угода є публічною офертою, у відповідності зі ст. 641 Цивільного Кодексу України. Згодою Користувача з умовами цієї Угоди (акцептом) вважається фактичне користування Сайтом та  його сервісами.

1.2. Текст Угоди доступний Користувачеві при реєстрації на Сайті. Угода набуває чинності з моменту підтвердження Користувачем його згоди з умовами шляхом проходження реєстрації та діє протягом усього часу.

1.3.   У відповідності з даною Угодою  Адміністрація надає Користувачеві послуги з використання Сайту, а Користувач зобов'язується приймати їх відповідно до умов даної Угоди.

1.4. Відповідальність за інформацію, розміщену на Сайті Користувачем,  покладається на Користувача. Адміністрація не несе жодної відповідальності за будь-яке наповнення Сайту, що здійснене іншими особами.

2. Права та обов’язки Адміністрації Сайту

2.1.   Адміністрація Сайту має право вносити зміни у зміст та зовнішній вигляд інформації Користувача, що розміщується на Сайті, з метою підтвердження її точності та достовірності.

2.2. Адміністрація Сайту має право вимагати у Користувача  відповідне документальне підтвердження правдивості інформації, що  розміщена  Користувачем. Адміністрація Сайту має право відмовити Користувачу  у використанні Сайту і наданні послуг у разі ненадання копій необхідних документів, а також, якщо надані документи містять дані, що не підтверджують даних, внесених Користувачем.

3. Права та обов’язки Користувача Сайту

3.1. Користувач має право розміщувати на Сайті  правдиву інформацію, що не суперечить цій Угоді та вимогам чинного законодавства України.

3.2. Користувач зобов’язується регулярно знайомитися зі змістом цієї Угоди, з метою своєчасного ознайомлення з її змінами.

3.3. Користувач зобов’язується нести повну відповідальність за будь-які дії, вчинені Користувачем з використанням Сайту, а також за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне його використання.

3.4. Користувач зобов’язується суворо дотримуватися правил користування Сайту.

3.5. Користувач зобов’язується не розміщувати комерційні пропозиції, агітаційні матеріали, не поширювати спам або будь-яку іншу  інформацію, що порушує права третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності або гарантовані законом права людини і громадянина.

4. Застереження

4.1. Усі використані й розміщені на Сайті результати інтелектуальної діяльності, а також сам Сайт є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняється законодавством України та  міжнародними нормами.

4.2. Ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, опублікований, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково, без попереднього письмового дозволу правовласника.

5. Прикінцеві положення

5.1. Користувач і Адміністрація Сайту будуть намагатися вирішити всі суперечки і розбіжності, що виникають між ними, шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити суперечки і розбіжності шляхом переговорів вони підлягають розгляду у відповідному суді за місцем знаходження Адміністрації Сайту.

5.2. Всі повідомлення, претензії і будь-яка інша кореспонденція, яку направляють один одному Сторони, вважаються спрямованими належним чином в електронній формі за допомогою e-mail повідомлень, а також у формі повідомлень в межах сайту, передбаченим його функціональними особливостями. Кореспонденція вважається також спрямованою належним чином, якщо вона спрямована Сторонами у письмовій формі з необхідними реквізитами, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

<< Вернуться к регистрации